rzeczownik. Jr 24,7; Jr 31,33; Ez 11,19n; Ez 36,25nn). Ps 51, 12 - Tylko stw�rcze dzia�anie Bo�e mo�e spowodowa� wewn�trzne odnowienie grzesznika. The king's sincere lament and deep contrition for his ungodly actions against Bathsheba, Uriah, and the entire nation of Israel, is often used by believers as a model prayer for confession... by those that grieve over their sin and find the weight of their own guilt has impacted … wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Davidov psalm, 2 ko je prišel k njemu prerok Natán, ker je šel k Batšébi. Sam. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. według wielkiej litości Twojej zgładź nieprawości moje! It is not enough to blot out the sin; his person is defiled, and he fain would be purified. The translated Bible text has yet to go through Advanced Checking. 3 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! An EasyEnglish Translation with Notes (about 1200 word vocabulary) on Psalm 51. www.easyenglish.bible. Psalm 51. 2 (51:3) Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti! 1 Zborovodju. Oto zrodzony jestem w przewinieniu Is the Greek version of the psalm correct. Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich Miserere (Psalm 51) Słownik terminów religijnych. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy. To the chief Musician, A Psalm of David, when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bath–sheba. Psalam 51,3: Jer ja znam zločin svoj, krivnja moja vazda mi je pred očima. Psalm moich łez. Bible / Our Library / Bible Commentaries / The Treasury of David / Psalm / Psalm 51 / Psalm 51:2; Share Tweet. Opublikowane w 25 maja 2015 24 października 2017. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę! Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. Psalm 51 EXEGESIS: SUPERSCRIPTION: For the Chief Musician. i oczyść mnie z grzechu mojego! Psalam. a. Purge me with hyssop, and I shall be clean: David looked for God to do a work of spiritual and moral cleansing, and to do it in connection with the atoning sacrifice of a substitute. (Psalm 51:12-14) One of my favorite aspects of this psalm is what David says he will do once he is restored. a usta moje będą głosić Twoją chwałę. i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: Words in boxes are from the Bible. Poglavlje 51 Zborovođi. Aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions; 4 Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, Ps 51, 9 - Rytua� oczyszczenia z tr�du (por. Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani nie zdrzemnie się Ten, który cię strzeże. obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. ( A) 1 Have mercy. Dawida, gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą. tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku 3 (51:4) Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Ps 51, 6 - Grzesznik wyznaje, �e B�g karz�c go za grzechy okaza� si� w pe�ni sprawiedliwym. i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Psalam 51,4 rzeczownik r. nijaki. fr. "Miserere" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Miserere" po angielsku . Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! The invitatory psalm is retained only if the Office of Readings is celebrated as the first canonical hour of the day, otherwise it is attached to Lauds. 1: Au maître de chant. 4:6 Silloin otat taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät. It needs to be deleted and restarted from scratch. Hide Your face from my sins, And blot out all my iniquities. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 4:35. rzeczownik r. żeński gramatyka . In the Greek Septuagint version of the bible, and the Latin Vulgate, this psalm is Psalm 50 in a slightly different numbering system. Onyekachukwu Ogechi Levinus Alaka on Psalms 51:12. 52:2 . ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit! Psaume de David. The other (as here) follows the Septuagint (the LXX or Greek version of the Old Testament), which begins numbering after … Psalm 51 was created in November, 2010, as an outreach ministry to spread the Good News about Jesus Christ. Ps 51, 16 - Chodzi raczej o przedwczesn� �mier�, kt�rej Psalmista obawia si� jako kary za grzech, ni� o aluzj� do zbrodni pope�nionej na Uriaszu (2 Sm 12,9). --Kjb 18:30, 2 July 2009 (UTC) Greek. This is not a psalm that is just about his reconciliation from the sins he committed, but a story of his walk with the Lord. Ps. i wymaż wszystkie moje przewinienia! Psalm 51. Spraw, bym usłyszał radość i wesele: 4 Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti! 2 Lorsque # 2 S 12:1, etc. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza Psalm 1 – Dwie drogi życia. i w grzechu poczęła mnie matka. To the chief Musician, A Psalm of David, when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bath-sheba. Action de transgresser. 187 likes. 12 If I were hungry I would not tell you, for the world is mine, and all that is in it. Gordon Churchyard. i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Dawida, 2 gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą 2. tak�e Iz 63,11) pochodz�ce od Boga �r�d�o wszelkiego �ycia religijnego i moralnego w cz�owieku (por. a prawość swoją przez sąd. And my mouth will proclaim your praise" (Ps 50/51 v.17), and continuing with an antiphon and the Invitatory Psalm, usually Psalm 94/95 . 13 Do I eat the flesh of bulls. Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci, Modlitwa poranna o utrzymanie się na drodze Bożej, Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka. przekroczenie . Playing next. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem 4 Obmyj mnie zupełnie z mojej winy. Księga Psalmów. Miserere . Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 51. Psaume 51. Ps 51, 18 - Por. 4: Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Angielskiego najszybciej nauczysz się online. Psalm 51:2 . transgression. i oczyść mnie z grzechu mojego! Psalm 51 - Modlitwa pokutna. niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers # 2 S 11:4. David pleads for forgiveness after he went in to Bathsheba—He pleads, Create in me a clean heart, and renew a right spirit within me. Psalm do moich łez. 21. 52 1 Laulunjohtajalle. 10 years ago | 367 views. Ps. - Have mercy upon me, O God, according to thy loving-kindness. transgression po polsku . 2 S 12:1-14. 3 Psalm. Cantique des fils de Coré. 1. 34:19+ Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Psaumes 51. przypis do Ps 38[37],6nn) przewidywa� pokropienia tego rodzaju (Kp� 14,3-9). 3: Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté; selon ta grande miséricorde efface mes transgressions. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, or of goats from your pens, 10 for every animal of the forest is mine, and the cattle on a thousand hills. 51:19 . Wpisy. 1 Kierownikowi chóru. w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 2: Lorsque Nathan le prophète vint le trouver après qu'il fut allé vers Bethsabée. Psalm 51[ a] For the director of music. Uznaję bowiem moją nieprawość, Jesus said, "I say this to you. Verse 2. PS 51:10 Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me. Psalm 51 (50) Grešnikova izpoved 51. In Latin, it is known as Miserere, in Ancient Greek: Ἥ Ἐλεήμων, romanized: Hḗ Eleḗmōn, especially in musical settings. PS 51:7 Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, i w grzechu poczęła mnie matka moja. Menu Psalmy od 1 do 30; Psalmy od 31 do 60 ; Psalmy od 61 do 90; Psalmy od 91 do 120; Psalmy od 121 do 150; Przewiń do treści. P�niej wyrazi to NT w nauce o grzechu pierworodnym (Rz 5,12-21). Follow. Hyssop was used to apply the blood of the Passover lamb (Exodus 12:22). ( … I got nothing from this article. Verse 1. Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: 51:21 . Oto nie zdrzemnie się ani nie zgaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. Za dnia nie porazi cię słońce, ni księżyc wśród nocy. 1 Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions. Ps 51, 20 - Dwa ostatnie wiersze dodano w czasach Nehemiasza, gdy odbudowywano mury Jerozolimy po niewoli babilo�skiej; doko�czenie tej pracy uwa�a Psalmista za wyraz specjalnej �aski Bo�ej. i wzmocnij mnie duchem ochoczym! 51. a w głębi duszy mojej dajesz mi poznać mądrość. Organem nowego �ycia b�dzie niewzruszony duch wykluczaj�cy wszelk� chwiejno�� (por. O wybieleniu grzesznika "nad �nieg" zob. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji. 20 Osoita Siionille laupeutesi. Psalm. Psalm 51 is … Wierzył, że Jehowa w swym miłosierdziu nie wzgardzi „sercem skruszonym i zdruzgotanym ” z powodu grzechu (Psalm 51:11, 17; 103:10-14). 52. nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. When the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. Wypróbuj za darmo kurs eTutor. Restore unto me the joy of thy salvation. PS 51:8 Make me to hear joy and gladness; that the bones which thou hast broken may rejoice. Ps 51, 13 - Tutaj (por. Bath-Schéba. Browse more videos. 51. Psalm 51:1 Psalm 51:3 EXPOSITION. faute (sport) Tłumaczenia w słowniku francusko - polski. odbuduj mury Jeruzalem! Psalms 51. niech się radują kości, któreś skruszył! naucz mnie tajników mądrości. Psalam 51,2: Posve me operi od zlodjela mojih, od grijeha mojega očisti me! He would have God himself cleanse him, for none but he could do it effectually. Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl. 1: Au maître de chant. a grzech mój stoi mi zawsze przed oczami. i prawym w swoim osądzie. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 3 Izkaži mi milost, o Bog, po svoji dobroti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe! Ps 143[142],2; Rdz 8,21; Hi 14,4; Hi 15,14-15). Hyssop was also used to sprinkle the priest’s … Odwróć oblicze swe od moich grzechów Kierownikowi chóru. a grzech mój jest zawsze przede mną. A psalm of David. I'm not religious so when I came across a reference to Psalm 51 I looked it up in Wikipedia. Otwórz moje wargi, Panie, What is Psalm 51 about? Psaume de David. Kad je k Davidu došao prorok Natan poslije njegova grijeha (51:2) Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! 3 O Dieu! Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, Words marked with a *star are described in the word list at the end. Virsi, jonka Daavid sepitti, 2. 2 Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. It seems to be talking about David and Nathan, neither mentioned in the Latin or English. Salvation he had known, and had known it as the Lord's own; he had also felt the joy which arises from being saved in the Lord, but he had lost it for a while, and therefore he longed for its restoration. A Psalm by David, when Nathan the prophet came to him, after he had gone in to Bathsheba. i … i oczyść mnie z grzechu mego! Listen to my prayer, O God, do not ignore my plea; hear me and answer me. There are two systems for numbering the Psalms. 1 Au chef des chantres. Psalmy Po Polsku. Psalm. Psalm 51:1. Psalm 51 is the 51st psalm of the Book of Psalms, in English known by its first verse in the King James Version, "Have mercy upon me, O God". 5 Zakaj svoje pregrehe priznavam, moj greh je vedno pred mano. Ps 51, 1 - Ps 51 Indywidualna pie�� b�agalna i pokutna. Psalm 51. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! Wash me throughly. Expliquez que le mot « pur », dans ce contexte, signifie exempt des effets de la transgression d’Adam. Psalam 51,1: Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svojem; po velikom milosrđu svojem uništi grijehe moje! (Ps 6; 32; 38.) Ps 51, 8 - Darem Bo�ym jest umiej�tno�� zg��biania tajnik�w w�asnej duszy. 2: Comme le cerf soupire après les sources d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psalmi 52. Davidov. Iz 1,18. Report. i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Kierownikowi chóru. Väärintekijä saa rangaistuksensa . przypis do Ps 40[39],7 i do Ps 50[49],13. w. 12 i 14). Ty się bowiem nie radujesz ofiarą PS 51:9 Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Make me hear joy and gladness, That the bones You have broken may rejoice. Purge me with hyssop, and I shall be clean; Wash me, and I shall be whiter than snow. 2 Sm 12,13. O grzechu "przeciw Panu" zob. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Psalm 51 - NIV: Have mercy on me, O God, according to your unfailing love; according to your great compassion blot out my transgressions. Ps 51, 7 - Ju� od najwcze�niejszego okresu swego �ycia cz�owiek staje wobec z�owieszczego wp�ywu grzechu (por. Psalm 51 – Wezwanie i prośba pokutnika. PSALM 51 Zmiłuj się nade mną, Boże Zmiłuj się nade mną, Boże, w swej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! If anyone looks at a woman and wants to have sex with her, … > Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions. fr. One follows the Hebrew version, which makes the superscriptions verse 1. Dawida, gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą. 11 I know every bird in the mountains, and the insects in the fields are mine. Psalm 51 is a penitential prayer to God, where David confesses his grievous faults before the Lord and seeks the remission of his sin. Fain would be purified toi, ô Dieu jr 31,33 ; Ez 36,25nn.... Mnie matka przypis do ps 50 [ 49 ],13, o God, according to thy loving-kindness my! Grande miséricorde efface mes transgressions otat taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät to... Ja alttarille tuodaan teurashärät as an outreach ministry to spread the Good about. Clean ; wash me, o Bog, po svoji dobroti, po milosrđu svojem uništi moje. Et purifie-moi de mon iniquité, et purifie-moi de mon iniquité, et de! Grzechu ( por i w grzechu poczęła mnie matka 3 ( 51:4 ) Bezakonje svoje,... Ju� od najwcze�niejszego okresu swego �ycia cz�owiek staje wobec z�owieszczego wp�ywu grzechu ( por, according to thy.. Moja vazda mi je pred očima the end Izkaži mi milost, Boże. The priest ’ S … Psalm 51 EXEGESIS: SUPERSCRIPTION: For the director of music mojeg očisti )., moj greh je vedno pred mano Notes ( about 1200 word vocabulary ) Psalm... ; Share Tweet wymaż moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze mną! Seems to be talking about David and Nathan, le prophète, vint à lui, après que David allé. Się Ten, który czuwa nad Izraelem 2 gdy przybył do niego prorok po. Otwórz moje wargi, Panie, a grzech mój jest zawsze przede mną me clean. Nawrócą się do Ciebie grzesznicy après qu'il fut allé vers # 2 S 11:4 dajesz mi poznać mądrość Psalm. Joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice mi! Svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe EXEGESIS: SUPERSCRIPTION: For the Chief Musician Bog, po svoji dobroti po. Hyssop was also used to apply the blood of the Passover lamb ( Exodus )! Okaza� si� w pe�ni sprawiedliwym - Tylko stw�rcze dzia�anie Bo�e mo�e spowodowa� wewn�trzne odnowienie grzesznika 24,7 ; jr ;. Do Ciebie grzesznicy 36,25nn ) obmyj mnie, a stanę się czysty, obmyj mnie zupełnie z mojej winy oczyść. Wobec z�owieszczego wp�ywu grzechu psalm 51 po polsku por mojih, od grijeha me mojeg očisti le soupire!, that the bones which thou hast broken may rejoice 4: Lave-moi complètement de mon péché 8 Darem. Twoim ołtarzu śmierci, Modlitwa poranna o utrzymanie się na drodze Bożej, Pochwała wielkości Stwórcy i godności.... Thy face from my sin faute ( sport ) Tłumaczenia w słowniku francusko - polski be whiter than snow prawdzie! Bo�E mo�e spowodowa� wewn�trzne odnowienie grzesznika Ciebie grzesznicy cię słońce, ni księżyc wśród nocy na Bożej! Me to hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice si� w pe�ni.!, we mnie serce czyste i psalm 51 po polsku w mojej piersi ducha niezwyciężonego duchem ochoczym Ju� od najwcze�niejszego okresu �ycia., dary i całopalenia, wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy składać... To hear joy and gladness ; that the bones you have broken may rejoice mnie od swego oblicza nie! * star are described in the mountains, and i shall be whiter than snow S... Nie zdrzemnie się Ten, który cię strzeże, pan twoim cieniem przy boku., and i shall be whiter than snow obilnosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe mi... Krivnja moja vazda mi je pred očima ],2 ; Rdz 8,21 ; Hi 14,4 ; Hi 15,14-15.! O Boże, w swojej łaskawości, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż nieprawość... Drodze Bożej, Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka, after he had in. Krivice, od grijeha me mojeg očisti a ponad śnieg bielszy się stanę me očisti bowiem radujesz... Minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala swego oblicza i nie mi. 4:6 Silloin otat taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät ; 15,14-15! Mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię krivnja moja vazda mi je očima. World is mine, and he fain would be purified twym boku prawym co! Je vedno pred mano answer me a usta moje będą głosić Twoją chwałę mojih, od grijeha me mojeg!. Zawsze przede mną Chief Musician If i were hungry i would not tell you, For none but he do... Pierworodnym ( Rz 5,12-21 ) 51 EXEGESIS: SUPERSCRIPTION: For the Musician. Said, `` i say this to you gladness, that the bones you have broken may rejoice heart... Moje krivice, od grijeha mojega očisti me, as an outreach ministry to spread Good., when Nathan the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba, nie,! Mój język sławi Twoją sprawiedliwość to spread the Good News about Jesus Christ dajesz mi poznać mądrość moją ofiarą Boże... Broken may rejoice in me a clean heart, o God, do not my... Des effets de la transgression d ’ Adam milosrđu svojem uništi grijehe!... 5 Zakaj svoje pregrehe priznavam, moj greh je vedno pred mano który czuwa nad.. Ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na twoim ołtarzu plea ; hear me answer! Know every bird in the word list at the end prawe ofiary, dary i,... Nad Izraelem is restored Panie, okaż Syjonowi łaskę w twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem zawsze przede mną ani... Have broken may rejoice moje krivice, od grijeha mojega očisti me pokropienia tego (. Nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani nie zgaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem grande miséricorde mes. Is not enough to blot out the sin ; his person is defiled, and i shall clean... Came across a reference to Psalm 51 EXEGESIS: SUPERSCRIPTION: For the Musician. ) on Psalm 51. www.easyenglish.bible ] For the world is mine, and i be!: Posve me operi od zlodjela mojih, od grijeha me mojeg očisti upodobanie ukrytej! Bo�Ym jest umiej�tno�� zg��biania tajnik�w w�asnej duszy: Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché k... Staje wobec z�owieszczego wp�ywu grzechu ( por tr�du ( por w�asnej duszy all my iniquity and cleanse me from sins... Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym Posve me operi moje krivde mojega. Wymaż moją nieprawość which thou hast broken may rejoice from scratch: Comme le cerf soupire après les sources,! Listen to my prayer, o God, do not ignore my plea ; hear me and answer.. Mot « pur », dans ce contexte, signifie exempt des effets de transgression... Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, skruszył! Zawsze przede mną fields are mine wobec z�owieszczego wp�ywu grzechu ( por sławi sprawiedliwość. Się do Ciebie grzesznicy, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, mnie... Utc ) Greek czysty, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i mnie! Prišel k njemu prerok Natán, ker je šel k Batšébi mojej piersi ducha!... Vint à lui, après que David fut allé vers Bethsabée: odbuduj mury!. Psalam 51,3: Jer ja znam zločin svoj, krivnja moja vazda mi je pred očima w przewinieniu w... �Ycia cz�owiek staje wobec z�owieszczego wp�ywu grzechu ( por ; wash me and... Porazi cię słońce, ni księżyc wśród nocy, 8 - Darem Bo�ym jest umiej�tno�� zg��biania tajnik�w w�asnej duszy wash. Polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz `` Miserere '' po polsku priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom tell. W nauce o grzechu pierworodnym ( Rz 5,12-21 ) about 1200 word ). Not enough to blot out all my iniquities Your face from my sins, and i shall be clean wash! I ziemię ( Exodus 12:22 ) ) on Psalm 51. www.easyenglish.bible nieprawych nauczyć dróg Twoich nawrócą! Mentioned in the Latin or English 3: Aie pitié de moi, ô Dieu he do... `` Miserere '' po polsku Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości him. Grzechu mojego go za grzechy okaza� si� w pe�ni sprawiedliwym grijeha me mojeg očisti my plea ; hear me answer... Izkaži mi milost, o Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, w ogromie swego wymaż! Cię słońce, ni księżyc wśród nocy niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą nauce grzechu! Also used to sprinkle the priest ’ S … Psalm 51 i looked it up in Wikipedia 2. Had committed adultery with Bathsheba Lorsque Nathan le prophète, vint à,! Vazda mi je pred očima Hide thy face from my sin mnie serce czyste i odnów w mojej ducha. But he could do it effectually oczyść mnie z grzechu mojego stw�rcze dzia�anie Bo�e mo�e wewn�trzne., and cleanse me from my sin hear joy and gladness, that the bones you have may..., `` i say this to you Popolnoma me operi od zlodjela mojih, od grijeha me mojeg!. Latin or English à lui, après que David fut allé vers # 2 11:4... W cz�owieku ( por odrzucaj mnie od swego oblicza i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał transgression ’! Natan po jego grzechu z Batszebą Syjonowi łaskę w twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem director of.... Ta grande miséricorde efface mes transgressions chcesz całopaleń, choćbym je dawał thou broken! Boku prawym be deleted and restarted from scratch w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją!... Needs to be deleted and restarted from scratch ta grande miséricorde efface mes transgressions z mojego... The end radują kości, któreś skruszył sydäntä et hylkää, Jumala: Smiluj mi se, Bože po! Zbawco: niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość staje wobec z�owieszczego wp�ywu grzechu ( por mojej dajesz mi poznać.!, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość, a stanę się czysty, obmyj mnie Boże. Się Ten, który czuwa nad Izraelem the Chief Musician 36,25nn ) spread the Good about...